Sloupové jeřáby

Sloupový jeřáb DEMAG, se vyznačuje možností instalace na libovolné místo. Je zcela nezávislý a tudíž je vhodný pro použití přímo
na pracovištích, skladovacích plochách nebo překladištích. Potřeba podlahové plochy je minimální. Sloup se upevňuje na základ zalitými kotvami, pomocí montážních desek, průchozími kotvami na stropech podlaží budovy, pomocí hmoždin a mnoha dalšími způsoby.

Sloupový jeřáb se dvěma výložníky DEMAG, efektivnější řešení než je sloupový otočný jeřáb se dvěma výložníky si už sotva lze představit
- nepotřebuje místa více než jeden jeřáb, ale pracuje za dva. Mimo jiné
si můžete vybrat i mezi uspořádáním výložníků, takže můžete zavést další racionalizační opatření. Upevnění je možné opět několika způsoby, např: zalitými kotvami, zabetonovanými trubkami, montážní desky, průchozí kotvy ...