Diskontinuelní dráhy

Tento systém uložení jeřábových drah umožňuje nejen stranové, ale
i výškové seřízení dráhy. Pružná podložka mezi kolejnicí a nosnou ocelovou pásnicí zamezuje vibracím a provoznímu hluku, usnadňuje volný pohyb kolejnice, plné vrácení do původní polohy po odlehčení kolejnice. Upevňovací systém je spojen šrouby, kdy matice je zalita zálivkovou maltou. Krytka z umělé hmoty umožňuje předpětí spojovacího materiálu před zalitím. V případě, že je matice nahoře, není nutno krytku montovat.